vominhthien tự hào là dịch vụ có hệ thống thanh toán hộ đầu tiên tại Việt Nam, giúp khách hàng quản lý tiền hàng, chuyển tiền sang Trung Quốc một cách đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

Hệ thống website vominhthien.com + hệ thống app mobile thống báo, quản lý, theo dõi hiệu quả. 

Check tỉ giá + tạo đơn gửi tiền tại đây: 
https://vominhthien.com/thanh-toan-ho

Appmobile đăng nhập xong vào tạo đơn thanh toán hộ:

Hình ảnh xác nhận chuyển khoản thanh toán hộ:

Chuyển tiền qua ngân hàng. 


Chuyển tiền qua wechat:


Chuyển tiền và thanh toán hộ alipay, 1688, taobao...Hệ thống quản lý chuyên nghiệp lần đầu tại Việt Nam.