QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HÌNH THỨC VỀ KIỂM ĐẾM VÀ BẢO HIỂM.