ĐỂ SỬ DỤNG WEB HTTP://VOMINHTHIEN.COM VÀ ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC, KHÁCH HÀNG CẦN ĐĂNG KÍ TRƯỚC

CÁCH NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
SAU KHI CHUYỂN KHOẢN HOẶC NỘP TIỀN MẶT ĐỂ LẠI NỘI DUNG: SĐT - USERNAME


--------

CÁCH CHECK TỈ GIÁ TỆ VÀ GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN HỘ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB VMT