THEO DÕI HÀNG HOÁ SẼ XẢY RA NHIỀU GIAI ĐOẠN. ĐỂ THEO DÕI CHUẨN NHẤT LÀ PHẢI CÓ MÃ VẬN ĐƠN
VMT ĐÃ TẠO RA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, KHÁCH HÀNG ĐĂNG NHẬP SẼ THEO DÕI ĐƯỢC CÁC ĐƠN HÀNG CỦA MÌNH.


KHI NÀO THÌ CÓ MÃ VẬN ĐƠN?
KHI BẠN THANH TOÁN CHO SHOP VÀ SHOP ĐÃ LÊN ĐƠN HÀNG CHO BẠN.

SAO TÔI THANH TOÁN RỒI KHÔNG CÓ MÃ VẬN ĐƠN?
SHOP PHẢI GIAO HÀNG HOẶC LÊN ĐƠN HÀNG, HOẶC ĐÃ GỬI HÀNG THÌ MỚI CÓ MÃ VẬN ĐƠN ĐƯỢC. 
TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN CHƯA CÓ MÃ VẬN ĐƠN CÓ NHIỀU LÝ DO NHƯ: SHOP THIẾU HÀNG, SHOP NGHỈ 1-2 NGÀY, SHOP THAO TÁC CHẬM, SHOP QUÊN UP MVĐ LÊN..V..V.


CÓ MÃ VẬN ĐƠN SAO DÒ KHÔNG RA?
VÌ ĐƠN HÀNG ĐÓ MỚI LÊN ĐƠN, HÀNG HOÁ CHƯA DI CHUYỂN THÌ SẼ KHÔNG RA, HOẶC LÀ SHOP UP SAI MÃ VẬN ĐƠN, HOẶC MVĐ ĐÓ BỊ LẠC.
TRƯỜNG HỢP NÀY BẠN PHẢI NHẮN TIN TRỰC TIẾP CHO SHOP HỎI THẲNG VẤN ĐỀ.